Back to content

Region: Vietnam, Viet Nam

Senegal Internet Shutdowns

Vietnam’s plan to block users puts internet access at risk

16 Aug 2023
News
Vietnam’s plan to block users puts internet access at risk
Nikkei ↗
16 Aug 2023
Vietnam’s plan to block users puts internet access at risk
Thumbnail: social media

Vietnam’s identity verification mandate will violate international human rights

4 Aug 2023

Viet Nam’s Identity Verification Mandate will Violate International Human Rights.

Press Release
Vietnam’s identity verification mandate will violate international human rights
4 Aug 2023
Vietnam’s identity verification mandate will violate international human rights
Fake Domain Attacks on Civil Society

Fake Domain Attacks

19 Jul 2023

Civil society organizations and independent media are the targets of a variety of sophisticated security attacks known as “fake domains”.

Page
Fake Domain Attacks
19 Jul 2023
Fake Domain Attacks
India fake news

Free speech in Vietnam: Hanoi’s People’s Court must drop all charges against journalist Nguyen Lan Thang

14 Apr 2023

Access Now and partners call on authorities in Vietnam to drop all charges against journalist Nguyen Lan Thang.

Press Release
Free speech in Vietnam: Hanoi’s People’s Court must drop all charges against journalist Nguyen Lan Thang
14 Apr 2023
Free speech in Vietnam: Hanoi’s People’s Court must drop all charges against journalist Nguyen Lan Thang

Cách tấn công phishing mới trên Facebook ngăn chặn tiếng nói đấu tranh ở Việt Nam

15 Jan 2019

Gần đây Access Now đã nhận được một số báo cáo cho biết tài khoản Facebook của các blogger và nhà báo công dân Việt Nam chuyên viết về chủ đề dân chủ và nhân quyền, đang là mục tiêu tấn công trên mạng. Những cuộc tấn công này sử dụng một kỹ thuật gọi là “social engineering”. Theo đó, kẻ tấn công sẽ đánh lừa để khiến chủ tài khoản Facebook nằm trong tầm ngắm vì bị liên kết với nội dung vi phạm điều khoản dịch vụ của Facebook, dẫn đến tài khoản bị khóa và gần như là không thể phục hồi.

Post
Cách tấn công phishing mới trên Facebook ngăn chặn tiếng nói đấu tranh ở Việt Nam
15 Jan 2019
Cách tấn công phishing mới trên Facebook ngăn chặn tiếng nói đấu tranh ở Việt Nam
||

New Facebook phishing attack taking Vietnamese opposition voices offline

23 Oct 2018

Access Now’s Digital Security Helpline is warning against social engineering attacks in Vietnam that target bloggers and citizen journalists writing about democracy and human rights.

Post
New Facebook phishing attack taking Vietnamese opposition voices offline
23 Oct 2018
New Facebook phishing attack taking Vietnamese opposition voices offline
|

Vietnam blocks Facebook and cracks down on human rights activists during Obama visit

23 May 2016

Vietnam has blocked Facebook during U.S. President Obama’s visit to the country and cracked down on human rights activists.

Post
Vietnam blocks Facebook and cracks down on human rights activists during Obama visit
23 May 2016
Vietnam blocks Facebook and cracks down on human rights activists during Obama visit

Vietnam under review at the Human Rights Council: Cyber attacks on civil society a key concern

5 Feb 2014

Amidst reports of declining human rights at home, Vietnam will appear before the U.N. Human Rights Council on Wednesday for a review of its human rights record. Access, as part of a coalition of freedom of expression organizations, is urging the international community to address Vietnam’s deteriorating human rights situation, in particular the increase in cyber attacks against civil society.

Post
Vietnam under review at the Human Rights Council: Cyber attacks on civil society a key concern
5 Feb 2014
Vietnam under review at the Human Rights Council: Cyber attacks on civil society a key concern
Fake Domain Attacks on Civil Society

One of this things is not like the other – A report on Fake Domain Attacks

1 Aug 2013
Publication
One of this things is not like the other – A report on Fake Domain Attacks
1 Aug 2013
One of this things is not like the other – A report on Fake Domain Attacks

Access submits UPR report on Vietnam: Cyber attacks on civil society a key concern

19 Jun 2013

Access has partnered with ARTICLE 19, PEN International, and English PEN on a joint submission on Vietnam to the United Nations Universal Periodic Review (UPR), which focuses on the lack of improvement of human rights, specifically freedom of expression, in Vietnam and highlights the Vietnamese government’s troubling response to the recent increase in cyber attacks against civil society.

Post
Access submits UPR report on Vietnam: Cyber attacks on civil society a key concern
19 Jun 2013
Access submits UPR report on Vietnam: Cyber attacks on civil society a key concern