https://www.accessnow.org:443/
 • We defend and extend the digital rights of users at risk around the world
 • Defender y extender los derechos digitales de usuarios en riesgo alrededor del mundo
 • Defender e estender os direitos digitais dos usuários em risco ao redor do mundo
 • We defend and extend the digital rights of users at risk around the world
 • Att försvara och utvidga digitala rättigheter för användare i riskzonen runt om i världen
 • تدعيم و حماية الحقوق الرقمية لمستعملي الإنترنت المتعرضين لخطر في كامل أنحاء العالم
 • We defend and extend the digital rights of users at risk around the world
 • Défendre et accroître les droits et libertés numériques des internautes en situation de risque à travers le monde
 • Forsvare og udvide de digitale brugernes rettigheder i fare i hele verden
 • We defend and extend the digital rights of users at risk around the world
 • Verteidigung und den Ausbau der digitalen Rechte der Nutzer in Gefahr in der ganzen Welt
 • защищать и расширять цифровые права пользователей находящиеся под угрозой во всем мире